TECHNIKUM nr 3 w ŁODZI


-- Praktyczna edukacja OZE i klimatyzacja --

Szkolenia zewnętrzne dla uczniów


 • LUTOWANIE TWARDE RUR MIEDZIANYCHUPRAWNIENIA WYSOKOŚCIOWE - BUDOWLANE

 • UPRAWNIENIA WYSOKOŚCIOWE Z DOSTĘPU LINOWEGO OTDL

 • AUTOCAD

 • REVIT

 • TECHNIKA KOTŁOWA

 • POMPY CIEPŁA

 • F-GAZY

 • ENERGIA SŁONECZNA

 • WENTYLACJA MECHANICZNA

 • UPRAWNIENIA ENERGETYCZNE G1, G2, G3

 • OZE – AUTORYZOWANY MONTER INSTALACJI POMP CIEPŁA

 • BIOGAZ JAKO PALIWO DO WYTWARZANIA ENERGII W ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII (OZE)

 • ENERGETYKA WIATROWA

 • MAŁE ELEKTROWNIE WODNE