TECHNIKUM nr 3 w ŁODZI


-- Profesjonalny logistyk --

Szkolenia zewnętrzne dla uczniów


 • ZNAKOWANIE I DYSTRYBUCJA PRODUKTÓW W OPARCIU O STANDARDY GS1

 • EFEKTYWNA LOGISTYKA, BEZPIECZNY ŁAŃCUCH DOSTAW - CZYLI ETYKIETA LOGISTYCZNA W PRAKTYCE

 • WERYFIKACJA JAKOŚCI KODÓW KRESKOWYCH NA BAZIE WYMAGAŃ RYNKU, NORM ISO I WYTYCZNYCH GS1 TRACEABILITY - BEZPIECZEŃSTWO I ŚLEDZENIE PRZEPŁYWU PRODUKTÓW W ŁAŃCUCHACH DOSTAW

 • RFID - OD TECHNOLOGII DO WDROŻENIA

 • EDI - ELEKTRONICZNA WYMIANA DANYCH I E-FAKTURA

 • EKSPLOATACJA I KONSERWACJA UKŁADNIC MAGAZYNOWYCH W ŚWIETLE PRZEPISÓW PRAWNYCH I NORM

 • BEZPIECZNA EKSPLOATACJA SUWNIC, WCIĄGNIKÓW I WCIĄGAREK

 • PAKIET MS OFFICE - KURS PODSTAWOWY

 • TRANSPORT I SPEDYCJA KRAJOWA/MIĘDZYNARODOWA - PRZEWOZY DROGOWE I MORSKIE

 • PRZEWOZY KONTENEROWE I DROBNICOWE - SPEDYCJA I TRANSPORT MORSKI

 • KONWENCJA CMR I PRAWO PRZEWOZOWE DLA LOGISTYKÓW - PRAWA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEWOŹNIKA I SPEDYTORA

 • CZAS PRACY KIEROWCÓW I PLANOWANIE PRZEWOZU DROGOWEGO

 • REKLAMACJE I DOCHODZENIE ROSZCZEŃ W TRANSPORCIE I SPEDYCJI NA RYNKU KRAJOWYM I MIĘDZYNARODOWYM